Personlig assistans i Uppsala

Söker du information om personlig assistans i Uppsala?
Det här är en informationssajt om personlig assistans för dig som bor i Uppsala. Du kanske redan är beviljad personlig assistans eller ska ansöka om det. Vi har här försökt samla ihop lite värdefull information som vi hoppas du kommer ha glädje av.
Hur många assistansbolag finns i Uppsala?
I Uppsala län finns 126 stycken assistansbolag som erbjuder sina tjänster. Men av dessa är det endast 14 stycken som har ett lokalt kontor i länet.

Assistansbolag med lokalt kontor i Uppsala. http://www.independentliving.org/assistanskoll/personlig-assistans-i-Uppsala-lan-03.html?kontor=ja

I Uppsala finns 6 assistansbolag med fler än 30 kunder: http://www.independentliving.org/assistanskoll/personlig-assistans-i-Uppsala-lan-03.html?kontor=ja&bara=k30p

I Uppsala finns 3 assistansbolag med fler än 100 kunder: http://www.independentliving.org/assistanskoll/personlig-assistans-i-Uppsala-lan-03.html?kontor=ja&bara=k100
Hur många är beviljade personlig assistans i Uppsala?
Ungefär 650 personer är beviljade personlig assistans i Uppsala i dagsläget.
Vad är personlig assistans?
Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd som ges av personliga assistenter till individer med ett funktionshinder (“brukare”). Det kan vara funktionshinder som är intellektuella eller fysiska. Assistenterna är anställda av kommunen eller ett privat assistansbolag. Även anhöriga kan vara assistenter. Grundtanken bakom med personlig assistans är att funktionshindrade ska ges samma möjligheter som alla andra människor i samhället att leva det liv de önskar.

Rätten till personlig assistans bestäms av en lag som heter “Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade” (förkortas LSS). är en rättighetslag vilket innebär att om man uppfyller vissa kriterier har man rätt till assistans. Rätten till personlig assistans avgörs av Försäkringskassan eller hemmahörande kommun.

Vilka beviljas personlig assistans? Först och främst ska man behöva hjälp med mer än 20 timmar per vecka med de grundläggande behov (se nedan). Vidare måste funktionshindret anses orsaka betydande svårigheter i det dagliga livet och personen måste slutligen tillhöra någon av de tre personkretsarna nedan. Det finns ingen undre åldersgräns för att beviljas assistansersättning. Mankan inte beviljas personlig assistans efter att man fyllt 65 år.

De tre personkretsarna:
- Personkrets 1 – Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
- Personkrets 2 – Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom
- Personkrets 3 – Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på normalt åldrande

Med “grundläggande behov” avses:
- hjälp med att tvätta och klä sig
- kommunicera
- äta mat
- förflytta sig